Consell Eivissa

Satisfacció amb l'oficina d'atenció ciutadana

* Tenint en compte l'experiència que ha tingut, digui si us plau el grau de satisfacció d'1 a 5 amb els següents aspectes del Servei d'Atenció al Ciutadà del Consell d'Eivissa, sent 1 totalment insatisfet i 5 totalment satisfet.

  1 2 3 4 5
Les instal·lacions
L'horari d'atenció
El temps d'espera fins atendre'l
El temps d'atenció i resolució de la seva consulta
Grau de coneixement del personal
La precisió de la resposta
Actitud, amabilitat i tracte amb el personal

* Grau de satisfacció general amb l'oficina d'atenció ciutadana

Escolliu una de les respostes següents
HelpValori d'1 a 5, essent 1 totalment insatisfet i 5 totalment satisfet.

* ¿S'ha resolt la resposta a la seva demanda?

* ¿Hi havia acudit anteriorment a l'oficina d'atenció ciutadana?

Si ho desitja, pot fer-nos arribar els seus comentaris. Aspectes positius, motius d'insatisfacció o coses que hagi trobat a faltar.

Municipi de residència

Escolliu una de les respostes següents

Nacionalitat:

Escolliu una de les respostes següents

Gènere:

Any de naixement:

La vostra resposta ha de ser entre 1900 i 2010
Només es pot introduir un valor enter en aquest camp.